De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een aantal behandelingen fysiotherapie met of zonder verwijzing van een arts indien het een gecontracteerde fysiotherapeut betreft.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
In specifieke situaties wordt fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling door de basis verzekering vergoed.
Raadpleeg altijd eerst uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar of en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie!
Alle behandelingen worden volgens uw polis vergoed.

Onder tarieven ziet u wat de prijzen zijn indien u niet of onvoldoende verzekerd bent en toch fysiotherapie nodig heeft.