Marc Willems

Afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam in 1994. Naast diverse cursussen heb ik twee aanvullende opleidingen gedaan, IAS-sportfysiotherapie en manuele therapie volgens Marsman. Ik heb een aantal jaar in verschillende particuliere praktijken gewerkt in Nederland en Duitsland en ben vervolgens samen met Wim Bertholet deze praktijk begonnen.

Wim Bertholet

In 1994 ben ik afgestudeerd aan de HVA. Na het behalen van mijn diploma fysiotherapie ben ik vijf jaar in Duitsland en Engeland gaan werken in particuliere praktijken en ziekenhuizen. In 1999 ben ik met Marc Willems in Amsterdam een praktijk gestart. Tevens de opleidingen IAS-sportfysiotherapie en Manuele Therapie Marsman afgerond.
De laatste jaren ben ik me gaan verdiepen in schouderklachten.
Hiervoor heb ik de cursussen NSA Stenvers (schouderspecialisatie) en “Protocol bij aspecifieke en mild specifieke schouderpijn” van D.Egmond en R.Schuitemaker gevolgd.

Maartje van der Vis

In april 2016 afgestudeerd aan de AVANS Hogeschool in Breda en sinds 2018 hier werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag. Ik heb op topniveau gehockeyd en combineer deze sportieve ervaring in de praktijk door (hockeyers) sporters te behandelen en te revalideren. Ik ben gespecialiseerd in medical taping, sportgerelateerde klachten/ revalidatie voorste kruisband, knieklachten met specialisme hockey.

Kwaliteit

Hier leest u meer over onze kwaliteitwaarborg en de klanttevredenheid.