Colofon

Deze website is gemaakt door Mac.Janneke Internetvormgeving.
Wilt u ook een mooie, complete site?

WordPress (privé)les
Hulp bij WordPress
On-line hulp WordPress

Neem gerust contact op met mail@janneke.net

Disclaimer

De teksten op deze website zijn met grote zorgvuldigheid opgesteld. Bertholet en Willems Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf.